• مزرعه بزرگ رمش
    مزرعه بزرگ رمش

    بذر انواع محصولات

راهنمای کاربردی پرورش ذرت

| |

نام انگلیسی: corn نام علمی: Zea mays مکان مناسب ذرت : ذرت یک گیاه زراعی بوده و به نور مستقیم آفتاب در کل روز احتیاج دارد خاک مناسب ذرت: خاک های سبک و... بیشتر

راهنمای پرورش گوجه فرنگی

| |

گروه تناوب کشت سولاناسه Solanaceae (سیب زمینی و خانواده گوجه فرنگی) خاک نیاز به خاک غنی دارد.قبل از کشت با کمپوست یا کود دامی مخلوط شود موقعیت آفتاب کامل مقاومت به سرما ندارد... بیشتر