راهنمای کاربردی پرورش ذرت

ارسال شده در: سبزیجات | 0

نام انگلیسی: corn نام علمی: Zea mays مکان مناسب ذرت : ذرت یک گیاه زراعی بوده و به نور مستقیم آفتاب در کل روز احتیاج دارد خاک مناسب ذرت: خاک های سبک و تقویت شده با کود آلی برای ذرت … Continued

راهنمای پرورش گوجه فرنگی

ارسال شده در: سبزیجات | 0

گروه تناوب کشت سولاناسه Solanaceae (سیب زمینی و خانواده گوجه فرنگی) خاک نیاز به خاک غنی دارد.قبل از کشت با کمپوست یا کود دامی مخلوط شود موقعیت آفتاب کامل مقاومت به سرما ندارد تغدیه هفته‏ای یکبار کود مایع یا عصاره … Continued