راهنمای کاربردی پرورش ذرت

ارسال شده در: سبزیجات | 0

نام انگلیسی: corn نام علمی: Zea mays مکان مناسب ذرت : ذرت یک گیاه زراعی بوده و به نور مستقیم آفتاب در کل روز احتیاج دارد خاک مناسب ذرت: خاک های سبک و تقویت شده با کود آلی برای ذرت … Continued

راهنمای کار بردی پرورش گوجه فرنگی

ارسال شده در: سبزیجات | 0

نام انگلیسی: tomato نام علمی: Solanum lycopersicum مکان مناسب گوجه فرنگی: گوجه فرنگی به نور مستقیم آفتاب در تمام روز احیاج دارد و مکان های نیمه سایه تا سایه برای رشد گوجه فرنگی نامناسب است. خاک مناسب گوجه فرنگی: خاک … Continued