راهنمای پرورش گوجه فرنگی

ارسال شده در: سبزیجات | 0

گروه تناوب کشت سولاناسه Solanaceae (سیب زمینی و خانواده گوجه فرنگی) خاک نیاز به خاک غنی دارد.قبل از کشت با کمپوست یا کود دامی مخلوط شود موقعیت آفتاب کامل مقاومت به سرما ندارد تغدیه هفته‏ای یکبار کود مایع یا عصاره … Continued