راهنمای کاربردی پرورش ذرت

ارسال شده در: سبزیجات | 0

نام انگلیسی: corn نام علمی: Zea mays مکان مناسب ذرت : ذرت یک گیاه زراعی بوده و به نور مستقیم آفتاب در کل روز احتیاج دارد خاک مناسب ذرت: خاک های سبک و تقویت شده با کود آلی برای ذرت … Continued