کاربر گرامی لطفا
بعد از مشخص نمودن فایل
اسم فایل را نام نویسنده مسئول و در بخش توضیحات ، نام نویسندگان دیگر را ذکر کنید

[nm-wp-file-uploader]