درمان بیماریهای توت فرنگی با روش های ارگانیک

ارسال شده در: سبزیجات | ۰

بیماریهای مهم توت فرنگی :

گیاه توت فرنگی مانند سایر گیاهان می تواند در طول دوره ی رشد ، گلدهی و محصول دهی ، در معرض بیماریهای مختلفی قرار بگیرد . البته عوامل زیادی در ایجاد بیماری گیاه نقش دارند ، مانند : دمای  پایین یا بالا ، رطوبت پایین یا بالا ، میزان آبیاری کم یا زیاد ، سالم بودن بوته هنگام کاشت آن در خاک ، چگونگی مراقبت از گیاه در طول دوره رشد و …

بنابراین با شناخت بیماریها و شرایط پیدایش آنها و راههای پیشگیری و درمان آنها ، میتوان تا حد زیادی درصد ابتلا به آنها را کاهش داد .

در اینجا ، ما چند نمونه از بیماریهای مهم توت فرنگی را به همراه اطلاعات مختصری در مورد آنها و روشهای درمان این بیماریها بیان میکنیم

index 54

بیماری قارچی سفیدک پودری توت فرنگی
83

بیماری قارچی سفیدک پودری توت فرنگی :

اثر بیماری روی گیاه : بیماری گیاهی سفیدک پودری توت فرنگی در ابتدا باعث تولید بافت های سفید و کوچک در زیر برگ ها می شود . در ادامه آلودگی ، لبه برگ های آلوده به سمت بالا پیچیده می شوند . در نهایت دو طرف برگ های آلوده به بنفش تغییر رنگ داده و از بین می روند . اگر گلها آلوده شوند ، سفیدک پودری روی میوه تشکیل شده و باعث تولیده میوه های نامتقارن و بد شکل می شود . این بیماری سبب کاهش رشد بوته و کاهش محصول می شود .

راههای پیشگیری : استفاده از بوته های سالم برای کاشت ، از بین بردن علف های هرز اطراف گیاه ، اجتناب از آبیاری بیش از اندازه ، و کاشت یا قرار دادن گیاه در محلی که نور کافی در اختیار گیاه قرار بگیرد . همچنین میتوان خاک را قبل از کاشت با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) ، ضدعفونی کرد .

راههای مبارزه : حذف میوه ها و برگهای آلوده ، استفاده از قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت پنج سی سی در هر لیتر آب ) . پس از مشاهده علایم بیماری ، محلول را آماده کرده و روی گیاه اسپری کنید .

شسس سیب

بیماری لکه برگی توت فرنگی
ا

بیماری لکه برگی توت فرنگی :

اثر بیماری روی گیاه : علائم در ابتدا به صورت لکه های کوچک دایره مانند به رنگ ارغوانی تا قرمز و درسطح بالایی برگ تشکیل می شوند . ناحیه مرکزی لکه ها به تدریج به رنگ خاکستری تا سیاه درآمده ، درحالیکه کناره ها صورتی تا قرمز رنگ باقی می ماند . اگر درجه حرارت و رطوبت بسیار بالا باشد ، لکه های زرد رنگ بدون حاشیه به وجود می آیند . علائم بیماری روی میوه های نارس و ساقه های رونده نیز به شکل زخم های سطحی و تیره می باشد . این بیماری سبب ضعیف شدن بوته های توت فرنگی می شود .

راههای پیشگیری : استفاده از بوته های سالم برای کاشت ، از بین بردن علف های هرز اطراف گیاه ، رعایت فاصله کاشت بین بوته ها ، در اختیار بودن نور کافی برای گیاه ، ضدعفونی کردن خاک قبل از کاشت بوته ها با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) .

راههای مبارزه : استفاده از قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت پنج سی سی در هر لیتر آب ) . پس از مشاهده علایم بیماری، محلول را آماده کرده و روی گیاه اسپری کنید .

عخم  5ک

بیماری قارچی پوسیدگی خاکستری توت فرنگی
 و2

بیماری قارچی پوسیدگی خاکستری توت فرنگی:

اثر بیماری روی گیاه : یکی ازبیماری های مهم بخصوص درشرایط گرم ومرطوب است . عامل بیماری ، گل و میوه را آلوده می کند . آلودگی درقسمت انتهایی میوه شروع شده و به سایر بخش ها گسترش می یابد . بافت گیاه درناحیه آلوده نرم و آبکی می شود و سپس میوه روی بوته به حالت خشک در می آید .

راههای پیشگیری : دقت در میزان کوددهی ( کوددهی نباید بیش از اندازه صورت بگیرد ) ، استفاده از بوته های سالم برای کاشت ، از بین بردن علف های هرز اطراف گیاه ، حذف برگهای قدیمی گیاه ، رعایت فاصله کاشت بین بوته ها ، در اختیار بودن نور کافی برای گیاه ، ضدعفونی کردن خاک قبل از کاشت بوته ها با قارچکش ارگانیک بردوفیکس (نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب) ، خروج آب اضافی بعد از آبیاری گیاهان ( زهکشی مناسب خاک صورت بگیرد ، بطوریکه خاک تقریبا سبک باشد و در انتهای گلدان حتما سوراخ ، برای خروج آب اضافی وجود داشته باشد ) .

راههای مبارزه : حذف میوه های آلوده ، استفاده از قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت پنج سی سی در هر لیتر آب ) . پس از مشاهده علایم بیماری ، محلول را آماده کرده و روی گیاه اسپری کنید .

 یقبغ  2

بیماری قارچی پوسیدگی چرمی توت فرنگی
 74من

بیماری قارچی پوسیدگی چرمی توت فرنگی :

اثر بیماری روی گیاه : بالابودن رطوبت در زمان برداشت میوه ، موجب بروز این آلودگی می گردد و درحالت معمول میوه را آلوده می کند ، ولی گاهی آلودگی گل و پوسیدگی طوقه نیز اتفاق می افتد . در میوه نارس و سبز ، نواحی آلوده شده به صورت قهوه ای تیره و یا سبز با حاشیه قهوه ای دیده می شود .

راههای پیشگیری : از بین بردن علف های هرز اطراف گیاه ، حذف برگهای قدیمی گیاه ، رعایت فاصله کاشت بین بوته ها ( می توان بین بوته ها کاه و کلش یا پلاستیک مشکی بعنوان پوشش قرار داد ) ، در اختیار بودن نور کافی برای گیاه ، ضدعفونی کردن خاک قبل از کاشت بوته ها با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) .

راههای مبارزه : حذف میوه های آلوده ،استفاده از قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت پنج سی سی در هر لیتر آب ) . پس از مشاهده علایم بیماری ، محلول را آماده کرده و روی گیاه اسپری کنید .

نتت صضس کمن
سشصثف یصس

بیماری آنتراکنوز توت فرنگی
اعت

بیماری آنتراکنوز توت فرنگی :

اثر بیماری روی گیاه: این بیماری به دو فرم مهم  پوسیدگی طوقه و پوسیدگی میوه می باشد . لکه های اولیه به صورت نقطه های کوچک و قهوه ای رنگ روی ساقه رونده ( رانر ) و دمبرگ ظاهر می شوند . آلودگی در مواردی باعث ایجاد شکاف درساقه شده و درصورت آلوده شدن دمبرگ و ساقه رونده ، کل گیاه خشک می شود . لکه های روی میوه به حالت آبسوخته و سفیدرنگ بوده که پس از گسترش به رنگ خاکستری روشن تا قهوه ای تغییر می یابند . میوه های آلوده به حالت خشک درآمده به صورت آویزان برروی بوته باقی می مانند .

راههای پیشگیری : استفاده ازبوته های سالم ، استفاده از پوشش پلاستیکی در فاصله بین بوته ها ، ضدعفونی کردن خاک قبل از کاشت بوته ها با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) .

راههای مبارزه : جمع آوری و ازبین بردن میوه های آلوده ، استفاده از قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت پنج سی سی در هر لیتر آب ) . پس از مشاهده علایم بیماری ، محلول را آماده کرده و روی گیاه اسپری کنید .

strawberry_black_root3_01_zoom zcbnm

بیماری قارچی پژمردگی (پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی) بوته توت فرنگی
4ال

بیماری قارچی پژمردگی ( پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی ) بوته توت فرنگی :

اثر بیماری روی گیاه : از عوامل مهم در محدود کردن کاشت توت فرنگی است . اولین علائم در بوته های تازه کاشته شده و در زمان تولید ساقه های رونده ظاهرمی شود . درگیاهان آلود، برگ های مسن تر و خارجی تر ، خشک شده و می افتند و درلبه ها و بین رگبرگها به رنگ زرد تا قهوه ای تیره در می آیند . بوته های کاملا آلوده کوتوله مانده و برگ های کوچک و زرد رنگ تولید می کنند و میزان محصول کاهش می یابد .

راههای پیشگیری : کاشت گیاه درشرایط با نورکافی و زهکشی مناسب خاک ، استفاده از بوته های سالم ، اجتناب از مصرف بی رویه کود ازت ( نیتروژن زیاد ) ، ضدعفونی کردن خاک قبل از کاشت بوته ها با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) .

راههای مبارزه : حذف بوته های آلوده ، استفاده از قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت پنج سی سی در هر لیتر آب ) . پس از مشاهده علایم بیماری ، محلول را آماده کرده و روی گیاه اسپری کنید و همچنین به پای بوته و اطراف آن بریزید .

5 rm

بیماری قارچی پوسیدگی مغز ریشه توت فرنگی
awe

بیماری قارچی پوسیدگی مغز ریشه :

اثر بیماری روی گیاه : در زمان گلدهی، برگ های جوان به رنگ سبز-آبی و برگ های مسن تر ، به رنگ زرد ، نارنجی یا قرمز خواهند بود . ریشه ی آلوده رشد کمتری دارد، بنابراین رشد گیاه نیز کاهش می یابد . قسمت بیرونی ریشه ، سفید رنگ باقی می ماند ، ولی اگر ریشه ی آلوده شکافته شود ، داخل ریشه به رنگ قرمز تا قهوه ای دیده می شود .

راههای پیشگیری : زهکشی مناسب خاک، استفاده ازبوته های سالم ، ضدعفونی کردن خاک قبل از کاشت بوته ها با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) .

راههای مبارزه : حذف بوته های بیمار و ضدعفونی کردن خاک اطراف بوته آلوده با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) . اسپری کردن قارچکش ارگانیک بردوفیکس به نواحی آلوده ی گیاه به نسبت ۱۰ سی سی در یک لیتر آب .

نت 49

بیماری ناشی از نماتد ریشه گرهی توت فرنگی
wt

بیماری ناشی از نماتد ریشه گرهی توت فرنگی :

اثر بیماری روی گیاه : این نماتد ( نماتدهای ریشه گرهی، کرم های لوله ای انگلی هستند که از ریشه گیاهان تغذیه می کنند ) ، به شدت خسارت زا بوده و گاهی اوقات بوته توت فرنگی را از بین می برد . نماتد ریشه گرهی ، در زمان خشکی هوا خسارت بیشتری وارد می کند . نماتدها سبب کوتوله شدن گیاه و زرد شدن و کوچک ماندن برگها می شوند .

راههای پیشگیری : استفاده ازبوته های سالم ، استفاده بیشتر از کود پتاس ، ضدعفونی کردن خاک قبل از کاشت بوته ها با قارچکش ارگانیک بردوفیکس ( نسبت  ۱۰ سی سی در یک لیتر آب ) .

راههای مبارزه : حذف و سوزاندن بوته های شدیدا آلوده .

9 hgf

 بدشکلی میوه توت فرنگی
yg

بدشکلی میوه توت فرنگی :

اثر بیماری روی گیاه : بد شکلی میوه ها به دلایلی از جمله ، گرده افشانی ضعیف ، تهویه نامناسب ، رطوبت بالا و نور کم به وجود می آید. کمبود مواد غذایی نیز موجب بدشکلی میوه خواهد شد . همچنین بعضی از حشرات مانند تریپس و سن ، نیز میتوانند سبب بدشکلی میوه ها شوند .

راههای پیشگیری :به هنگام مشاهده ی گلها روی بوته ، میتوان با تکان دادن بوته ها با دست ، به عمل گرده افشانی گیاه کمک نمود . فاصله کاشت گیاهان را رعایت نموده تا جریان هوا در بین بوته ها برقرار باشد . برگهای مسن تر و قدیمی را حذف نمایید . گیاه را در محلی کشت کنید یا قرار دهید که نور کافی در اختیار گیاه قرار بگیرد . تغذیه گیاه را به موقع و با فاصله منظم انجام دهید .

هر سوالی در مورد پرورش توت فرنگی دارید ، می توانید در قسمت دیدگاه بپرسید ، حتما جواب داده خواهد شد .

نویسنده : زینب علیزاده کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه گیلان
مشاوره رایگان در زمینه کشت و کار توت فرنگی در سطح وسیع ، در استان گیلان
ارتباط مستقیم تلگرامی ۰۹۱۱۲۴۳۸۶۸۳

دیدگاهی بنویسید