درمان بیماریهای توت فرنگی با روش های ارگانیک

ارسال شده در: سبزیجات | ۰

گیاه توت فرنگی مانند سایر گیاهان می تواند در طول دوره ی رشد ، گلدهی و محصول دهی ، در معرض بیماریهای مختلفی قرار بگیرد.

درمان آفات توت فرنگی با روش های ارگانیک

ارسال شده در: سبزیجات | ۰

آفات مهم توت فرنگی : گیاه توت فرنگی در طول دوره رشد و گلدهی و محصول دهی ، می تواند در معرض آفات مختلفی قرار بگیرد که هر کدام از این آفات در شرایط خاصی ظاهر می شوند و به … Continued